Thẻ: bán nhà quận 7

Người tiêu dùng BDS Tp.HCM có nhiều sự lựa chọn căn hộ

      Chức năng bình luận bị tắt ở Người tiêu dùng BDS Tp.HCM có nhiều sự lựa chọn căn hộ

Theo nhận định chung của nhiều chủ đầu tư BĐS, những chính sách mới trong Luật Nhà ở và Luật kinh doanh BĐS năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày… Read more »